Warunki & Warunki

Warunki korzystania z witryny internetowej

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki korzystania, przed rozpoczęciem korzystania z witryny. Korzystając z naszej strony, Możesz wskazać, że akceptujesz te warunki użytkowania i wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki użytkowania, Proszę powstrzymać się od korzystania z naszej witryny.

Poleganie na zamieszczonych informacjach & Wyłączenie odpowiedzialności

Materiały zawarte na naszej stronie są podane tylko w celach informacyjnych i nie twierdzą, lub stanowi profesjonalnej porady prawnej lub innych i nie ma być polegać na jako takie.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do lub polegania na informacji na tej stronie i w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo angielskie, wyłączamy wszelką odpowiedzialność za straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z korzystania z niniejszej witryny.

Informacje o nas

www.gmbaa.org.uk jest stroną prowadzoną przez GMB AA, część organizacji związków zawodowych GMB. Nasze biuro jest GMB AA, Cooper House, 205 Hook Road, Chessington, Surrey, KT9 1EA.

GMB są regulowane przez inspektora certyfikacji (http://www.certoffice.org), niezależna organizacja odpowiedzialna za regulacji prawnej związków.

Dostęp do naszej strony

Dostęp do naszej strony jest dozwolone tymczasowo, i Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub poprawy usługi, którą świadczymy na stronie bez uprzedzenia (Zobacz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona jest niedostępna w dowolnym czasie lub przez jakikolwiek okres.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w witrynie, i materiałów na niej publikowanych. Prace te są chronione prawami autorskimi i umowami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może wydrukować jeden egzemplarz, i może pobrać ekstrakty, z dowolnej strony(s) z naszej strony na swoje osobiste odniesienie, a może zwrócić uwagę innych osób w organizacji do materiałów zamieszczonych na naszej stronie.

Nie wolno modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób, i nie wolno używać żadnych ilustracji, fotografie, sekwencji wideo lub audio lub grafiki oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.

Nasz status (i że wszelkich zidentyfikowanych autorów) jako autorzy materiału na naszej stronie zawsze musi być potwierdzone.

Należy nie użyć dowolnej części materiałów na naszej stronie do celów komercyjnych bez uzyskania odpowiedniej licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli możesz wydrukować, kopiować ani pobierać jakiejkolwiek części naszej strony z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, użytkownik natychmiast traci prawo do korzystania z naszej witryny i należy, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów, które się.

Zmiany na stronie regularnie

Staramy się regularnie aktualizować naszą stronę, i w każdej chwili może zmienić zawartość. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do serwisu, lub zamknąć go na czas nieokreślony. Wszelkie materiały zawarte na naszej stronie mogą być nieaktualne w danym momencie, Jesteśmy w żaden sposób zobowiązana do aktualizacji takiego materiału.

Nasza odpowiedzialność

Materiały na naszej stronie są dostarczane bez żadnych gwarancji, warunków lub gwarancji co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo, możemy, i trzecie połączone z nami niniejszym wyraźnie wykluczyć:

 • Wszystkie warunki, gwarancje i inne warunki, które w przeciwnym razie może być implikowane przez statut, wspólne prawa lub zasady słuszności.
 • Nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z naszej witryny lub w związku z korzystaniem, niemożności korzystania, lub wyników korzystania z serwisu, stron linkowanych to i wszelkich materiałów zamieszczonych na niej, w tym, bez ograniczeń odpowiedzialności za:
 • utraty dochodów lub przychodów;
 • straty gospodarcze;
 • utraty zysków lub umów;
 • utratę przewidywanych oszczędności;
 • utrata danych;
 • utrata wartości firmy;
 • straty czasu zarządzania lub pakietu office; i

za jakiekolwiek straty lub szkody dowolnego rodzaju, jednak wynikające i czy (w tym zaniedbania), naruszenie umowy lub w inny sposób, nawet jeśli jest to możliwe do przewidzenia, pod warunkiem, że warunek ten nie wyklucza roszczenia z tytułu utraty lub uszkodzenia własności materialnej lub jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie są wykluczone przez jakąkolwiek z kategorii określonych powyżej.

Nie wpływa to na naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikłe z naszego zaniedbania, ani nasza odpowiedzialność za świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenia w błąd co do podstawowych kwestii, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

Informacje o Tobie i twoich wizyt na naszej stronie

Przetwarzamy informacje zgodnie z naszymi Polityka prywatności. Korzystając z naszej strony, zgody na przetwarzanie i oświadczasz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne.

Wirusy, włamania i inne przestępstwa

Nie wolno nadużywać naszej witryny przez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaki, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do naszej strony, serwer na naszej stronie, która jest przechowywana lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych powiązanych z serwisem. Nie wolno atakować naszej witryny za pośrednictwem ataku typu "odmowa usługi" lub rozproszonej odmowy-usługi.

Za złamanie tego przepisu, popełnia przestępstwo pod komputer nadużycie ustawy 1990. Będziemy sprawozdanie takich naruszeń do właściwych organów ścigania i będziemy współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie tożsamości do nich. W przypadku takiego naruszenia, użytkownik natychmiast traci prawo do korzystania z naszej strony.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu "odmowa usługi", wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy, programy komputerowe, danych lub inne zastrzeżone materiały na skutek korzystania przez użytkownika z naszej strony lub pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej, lub z dowolnej witryny połączonej z nią.

Linki z naszej strony

Gdzie nasza strona zawiera linki do innych witryn i zasobów dostarczanych przez strony trzecie, te linki są dostępne wyłącznie w celach informacyjnych. Mamy wpływu na zawartość tych witryn lub zasobów, i nie odpowiedzialności, dla nich lub za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z nich. Podczas uzyskiwania dostępu do witryny za pośrednictwem naszej witryny, zalecamy sprawdzić ich warunki korzystania i Polityka prywatności zasady zapewnienia zgodności i określić, jak one mogą wykorzystywać dane.

Jurysdykcja i prawo stosowane

Sądy angielskie mają niewyłącznej jurysdykcji nad wszelkie roszczenia wynikające z, lub związane z, wizyta na naszej stronie.

Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z nimi lub ich przedmiotu lub formacji (włączając w to pozaumowne spory lub roszczenia) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.

Odmiany

Możemy wprowadzać poprawki niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie poprzez zmianę Tę stronę. Oczekuje się, że sprawdzić Tę stronę od czasu do czasu, aby zwrócić uwagę na wszelkie zmiany, które wprowadziliśmy, ponieważ są one wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania mogą być zastąpione innymi postanowieniami lub ogłoszenia opublikowane w innym miejscu na naszej stronie.

Swoje obawy

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące materiałów, które pojawia się na naszej stronie, Prosimy o kontakt z branch@gmbaa.org.uk.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Jeśli ty i Twoja rodzina chciałbym rozpocząć odbieranie wszystkich korzyści z bycia członkiem GMB, następnie proszę Zostań tu.
Zgłoś się do systemu i uzyskać dostęp do obszaru zasobów GMB; mnóstwo przydatnych informacji dla członków i powtórzeń, można również zaktualizować swoje dane.
RSS
Aktualności oddziału
 • 100 miejsca pracy do obsadzenia w AA plus zamknięcia krajowe centrum szkolenia
  GMB, Unii do AA patrol personel, dodał komentarz do ogłoszenia 100 dalsze miejsca pracy do obsadzenia w AA, jak również zamknięcie szkolenia krajowe centrum w Melton Mowbray, Leicestershire. Paul Grafton, GMB regionalnego urzędnika, powiedział: "Każdy... Czytaj więcej › […]
 • GMB AA prasowe
  Naciśnij Południowej klipy Jan 5 – 12 Jan ONLINE biuletyn UK ( 3 Inne źródła ) • GBR • Jan 11 • 12:21 Jestem AA do cięcia 100 miejsc pracy i zamknąć sześć wzgórz szkolenia HQ Newpaper24 • DEU • Jan 10 • 08:03 PM AA-posiekać 100 miejsc pracy i zamknąć Hills sześciu coaching HQ – NEWPAPER24 samochodów i akcesoriów przedsiębiorcy • GBR • Jan 10 • 04:51 PM 100 ZWOLNIEŃ, PLANOWANY JAKO AA RESTRUCTU […]