Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά προτού να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, Παρακαλούμε να απέχουν από τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που δημοσιεύτηκε & Αποποίηση ευθυνών

Το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα μας παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν ισχυρίζονται ότι είναι ή συνιστούν νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή και δεν πρέπει να προβληθεί ως τέτοιο.

Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση ή εξάρτησης από τις πληροφορίες σε αυτό το site και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το αγγλικό δίκαιο, αποκλείουμε κάθε ευθύνη για απώλειες ή ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, που προκύπτουν από χρήση αυτού του site.

Πληροφορίες για εμάς

www.gmbaa.org.uk είναι ένα site που διαχειρίζεται GMB AA, μέρος του την οργάνωση συνδικάτου GMB. Το γραφείο μας είναι GMB AA, Cooper σπίτι, 205 Κλείσιμο δρόμου, Chessington, Σάρεϊ (Κομητεία), KT9 1EA.

GMB ρυθμίζονται από τον υπάλληλο της πιστοποίησης (http://www.certoffice.org), το ανεξάρτητο οργανισμό υπεύθυνο για τη νομική ρύθμιση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση, και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει την υπηρεσία που παρέχουμε στην ιστοσελίδα μας χωρίς προειδοποίηση (Δείτε παρακάτω). Εμείς δεν θα ευθύνεται, εάν για οποιονδήποτε λόγο την ιστοσελίδα μας είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Είμαστε ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος της άδειας όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα μας, και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτό. Τα έργα αυτά προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα είναι δεσμευμένα.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο, και να κατεβάσετε αποσπάσματα, από οποιαδήποτε σελίδα(s) από την ιστοσελίδα μας για την προσωπική σας χρήση και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή των άλλων εντός του οργανισμού σας σε υλικό που δημοσιεύεται στον ιστοχώρο μας.

Δεν πρέπει να τροποποιήσετε το χαρτί ή ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού σας έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τυχόν απεικονίσεις, Φωτογραφίες, βίντεο ή ακολουθίες ήχου ή οποιαδήποτε γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Μας κατάστασης (και αυτή οποιουδήποτε αναγνωρισμένου συμμετέχοντος προσώπου) Δεδομένου ότι οι συντάκτες του υλικού στην ιστοσελίδα μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος των υλικών στην ιστοσελίδα μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να έχει λάβει άδεια να το πράξει από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Εάν εκτυπώνετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας μας, κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας θα σταματήσει αμέσως και θα πρέπει να, κατά την επιλογή μας, επιστρέψετε ή να καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα του υλικού που έχετε κάνει.

Ο ιστότοπός μας αλλάζει τακτικά

Στόχος μας είναι να ενημερώνουμε το site μας τακτικά, και μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή. Εάν προκύψει ανάγκη, Εμείς μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση στο site μας, ή επ΄αόριστον. Οποιοδήποτε από το υλικό στην ιστοσελίδα μας μπορεί να είναι ξεπερασμένο σε κάθε δεδομένη στιγμή, και είμαστε καμία υποχρέωση για την ανανέωση τέτοιου υλικού.

Ευθύνη μας

Το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, Εμείς, και τρίτων μερών που συνδέονται ρητά δια του παρόντος να μας αποκλείσει:

 • Όλες τις συνθήκες, εγγυήσεις και άλλους όρους που ενδεχομένως υπονοούνται από τον νόμο, κοινό δίκαιο ή το δίκαιο των ιδίων κεφαλαίων.
 • Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με την ιστοσελίδα μας ή σε σχέση με τη χρήση, αδυναμία χρήσης, ή τα αποτελέσματα της χρήσης της ιστοσελίδας μας, οποιαδήποτε ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτό και οποιοδήποτε υλικό που δημοσιεύεται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των, χωρίς περιορισμό κάθε ευθύνη για:
 • απώλεια εισοδήματος ή εσόδων;
 • απώλεια της επιχείρησης;
 • απώλειας κερδών ή συμβολαίων;
 • Απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων;
 • απώλεια δεδομένων;
 • απώλεια υπεραξίας;
 • σπατάλη χρόνου διαχείρισης ή το γραφείο; και

για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους, Ωστόσο προκύπτουν και αν προκλήθηκε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση της σύμβασης ή με άλλο τρόπο, ακόμη και αν είναι προβλέψιμες, υπό την προϋπόθεση ότι η προϋπόθεση αυτή δεν κωλύει αξιώσεις για απώλεια ή ζημία σας ενσώματα αγαθά ή τυχόν άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική απώλεια που δεν εξαιρούνται από οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από δική μας αμέλεια, ούτε την ευθύνη μας για δόλια ψευδή δήλωση ή ψευδή δήλωση ως προς το θεμελιώδες θέμα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με μας Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με ΤΕΤΟΙΟΥ είδους επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.

Οι ιοί, hacking και άλλες παραβάσεις

Δεν πρέπει να καταχραστείτε την ιστοσελίδα μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, Τρώων, τα σκουλήκια, λογική βόμβες ή άλλο υλικό το οποίο είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, ο διακομιστής στον οποίο είναι αποθηκευμένο το site μας ή οποιαδήποτε άλλη διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται στην ιστοσελίδα μας. Δεν πρέπει να επιτίθεστε ιστοσελίδα μας μέσω μιας επίθεσης άρνηση--υπηρεσιών ή κατανεμημένης άρνησης-της επίθεσης υπηρεσιών.

Η παράβαση της διάταξης αυτής, θα διαπράξετε ποινικό αδίκημα στο πλαίσιο του υπολογιστή Κατάχρηση νόμου 1990. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρχές επιβολής του σχετικού νόμου και θα συνεργαστούμε με τις αρχές αυτές, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτούς. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας θα σταματήσει αμέσως.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από ένα κατανεμημένο denial-of-service επίθεση, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο αποκλειστικό υλικό εξαιτίας της χρήσης της τοποθεσίας μας ή του κατεβάσματος οποιουδήποτε υλικού αναρτημένου σε αυτό, ή σε οιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτή.

Συνδέσμους από την ιστοσελίδα μας

Όπου το site μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο προς ενημέρωσή σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω από το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων ή πόρων, και αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτά ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από την χρήση τους. Κατά την πρόσβαση σε μια τοποθεσία μέσω της ιστοσελίδας μας σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε αυτούς τους όρους χρήσης και απορρήτου πολιτικές για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση και να καθορίσει πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Τα αγγλικά δικαστήρια θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από, ή που σχετίζονται με, μια επίσκεψη στο site μας.

Οι παρόντες όροι χρήσης και κάθε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με τους ή τους αντικείμενο ή σχηματισμού (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή απαιτήσεων) διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Παραλλαγές

Εμείς μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή, τροποποιώντας αυτήν τη σελίδα. Είστε αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να πάρει την ειδοποίηση για τυχόν αλλαγές που έχουμε κάνει, καθώς είναι δεσμευτικοί για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτούς τους όρους χρήσης μπορεί επίσης να αντικατασταθεί από τις διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύτηκαν αλλού στην ιστοσελίδα μας.

Ανησυχίες σας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας, Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με branch@gmbaa.org.uk.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.

Εάν εσείς και η οικογένειά σας θα ήθελα να ξεκινήσετε να λαμβάνετε όλα τα οφέλη του να είναι μέλος του GMB, στη συνέχεια, παρακαλώ Γίνετε μέλος εδώ.
Είσοδος και η πρόσβαση στην περιοχή πόρος GMB; γεμάτο χρήσιμες πληροφορίες για τα μέλη και επαναλήψεις, Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τα στοιχεία σας.
RSS
Κλάδος ειδήσεις
 • 100 jobs to go at AA plus closure of National Training Centre
  GMB, the union for AA patrol staff, commented on the announcement of 100 further jobs to go at the AA as well as the closure of national training centre in Melton Mowbray, Leicestershire. Paul Grafton, GMB Regional Officer, είπε: “Every…Read more › […]
 • GMB AA media releases
  SOUTHERN PRESS CLIPS 5th Jan – 12th Jan ONLINE The UK Bulletin ( 3 other sources ) • GBR • Jan 11 12:21 am AA to cut 100 jobs and shut Six Hills training HQ Newpaper24 • DEU • Jan 10 08:03 pm AA to chop 100 jobs and shut Six Hills coaching HQ – NEWPAPER24 Car and Accessory Trader • GBR • Jan 10 04:51 μ.μ. 100 REDUNDANCIES PLANNED AS AA RESTRUCTU […]