Εκπαίδευση

GMB είναι στο προσκήνιο του συνδικαλιστικού κινήματος στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους εκπροσώπους της, υποκατάστημα αξιωματικούς και πλήρους απασχόλησης των υπαλλήλων.

Προγράμματος κατάρτισης προσφέρει μια συστηματική πακέτο μαθημάτων από επαγωγή και την υποστήριξη κατάρτισης για νέους αντιπροσώπους να προηγμένης κατάρτισης για τους πιο έμπειρους εκπροσώπους.

Μετά από εκλογή, εκπρόσωποι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης, στόχο την ενίσχυση τους ικανότητες και τις δεξιότητες ως εκπρόσωπος GMB και έμφαση οργάνωσης και προσλήψεων. Αρχικής κατάρτισης θα καλύψει την υγεία και την ασφάλεια, Νομικά δικαιώματα στο χώρο εργασίας, και θέματα ισότητας.

Βάσει της κειμένης νομοθεσίας ο εργοδότης θα πρέπει να τους καταβληθεί απελευθέρωση για αυτή την εκπαίδευση.

Στη συνέχεια εκπρόσωποι μπορεί να εξελιχθεί σε πιο προηγμένη κατάρτιση και εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Εάν εσείς και η οικογένειά σας θα ήθελα να ξεκινήσετε να λαμβάνετε όλα τα οφέλη του να είναι μέλος του GMB, στη συνέχεια, παρακαλώ Γίνετε μέλος εδώ.
Είσοδος και η πρόσβαση στην περιοχή πόρος GMB; γεμάτο χρήσιμες πληροφορίες για τα μέλη και επαναλήψεις, Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τα στοιχεία σας.
RSS
Περιφερειακές ειδήσεις
  • Defend the NHS demo – Brighton, 24th September
    GMB Sussex Branch are supporting an event organised by Brighton, Hove and District Trades Council on Sunday 24th September. Sussex Defend the NHS march and rally is for trade unionists to stand alongside NHS staff to scrap the cap on … Continue reading → […]