Για αυτόν τον κλάδο

Παρέχουμε συμβουλές, υποστήριξη και εκπροσώπηση, καθώς και διοργάνωση εκστρατειών και διαπραγμάτευση για τη βελτίωση και την προστασία μας μέλη αμοιβών και όρων απασχόλησης.

Κάποιος στον τομέα της απασχόλησης έχει το νόμιμο δικαίωμα να είναι μέλος της συνδικαλιστικής και να εκπροσωπηθεί από GMB.

 

Εάν εσείς και η οικογένειά σας θα ήθελα να ξεκινήσετε να λαμβάνετε όλα τα οφέλη του να είναι μέλος του GMB, στη συνέχεια, παρακαλώ Γίνετε μέλος εδώ.
Είσοδος και η πρόσβαση στην περιοχή πόρος GMB; γεμάτο χρήσιμες πληροφορίες για τα μέλη και επαναλήψεις, Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τα στοιχεία σας.
RSS
Περιφερειακές ειδήσεις